Политика на поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на вашата поверителност е важна за нас. Оценяваме повереното ни доверие и спазваме произтичащите от това ангажименти за защита на поверителността на личната информация, която предоставяте. Този документ подлежи на периодични актуализации и описва как използваме и обработваме личната ви информация.

Когато направите резервация, ще бъдете попитани за вашето име, телефонен номер, имейл адрес и предпочитанията, които може да имате по отношение на престоя си.

Може също така да събираме информация за вас, когато използвате определени услуги на социалните мрежи. Можем да използваме вашата информация за следното:

– Ние използваме вашата лична информация, за да можем да направим резервация и да получим всички необходими данни в това отношение. Когато ни предоставяте информация, вие позволявате на Обслужването на клиенти да ви помогне, когато имате нужда от помощ – включително да намерите подходящата услуга за вас и всичко друго, свързано с вашата резервация.

– Може да използваме вашите данни за контакт, за да ви поканим да изпратите отзиви след престоя си. Това помага на други туристи да получат информация от първа ръка за хотела и да изберат услугата, която най-добре отговаря на техните изисквания.

– В други случаи можем да се свържем с вас по имейл, поща и телефон или чрез SMS, в зависимост от това какви данни за контакт сте избрали да споделите с нас. Това може да се случи поради няколко причини:

Възможно е да се наложи да се отговори на вашата молба или да се обработи.

Ако не сте завършили процеса на резервация, може да ви изпратим напомняне по имейл, за да го направите.

Може да ви изпратим допълнителна информация относно вашата резервация, например как да се свържете с нас, ако имате нужда от помощ, докато пътувате, или обобщение на предишните си резервации в нашия хотел

– Можем да използваме вашите лични данни и за маркетингови дейности, разрешени от закона. Например: Когато направите резервация, може да използваме вашите данни за контакт, за да ви изпратим новини или информация за подобни продукти или услуги, свързани с туризма. Когато смятаме, че определено предложение може да ви интересува, може да решим да ви се обадим по телефона.

– Можем да използваме вашите лични данни с цел разследване и предотвратяване на измами и по отношение на други незаконни или нежелани дейности.

– Ние също така използваме лични данни за целите на статистическия анализ, за да подобрим нашите услуги, потребителското изживяване и функционалността и качеството на туристическата информация и услуги, които предлагаме.

В съответствие с българското законодателство за защита на личните данни ние спазваме всички необходимипроцедури за предотвратяване на неправомерен достъп и злоупотреба с лични данни.

Ние използваме подходящиработни системи и процедури, за да защитим личните данни, които ни предоставяте. Освен това ние използваме процедури за сигурност, както и технически и физически мерки, за да ограничим достъпа и използването на лична информация на нашите сървъри. Само оторизиран персонал може да получи лична информация в хода на своята работа.

Ние от www.voyaresort.com не поемаме отговорност за сигурността на данните на вашата кредитна карта. Обединена българска банка носи пълна отговорност за това чрез ПОС терминал, предвиден за плащане.

Съгласно Регламент (ЕО) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и вътрешните разпоредби за защита на личните данни „ВД РИЗОРТ“ ООД, в качеството си на администратор на лични данни обработва и съхранява лични данни, представени от клиентите на компанията, за и във връзка с изпълнението на договорените услуги.

С настоящото Ви уведомяваме, че „ВД РИЗОРТ“ ООД, в качеството си на администратор на лични данни, събира, обработва и съхранява личните данни, които ни предоставяте във връзка с услугите, използвани от вас.

Освен това „ВД РИЗОРТ“ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни, когато ни предоставяте лични данни, необходими за целите на плащане на услуги, които предоставяме чрез нашия сайт.

Вашите лични данни се събират, обработват и съхраняват от нас в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и Вътрешните правила за защита на Лични данни на „ВД РИЗОРТ“ ООД.

„ВД РИЗОРТ“ ООД отговаря на всички изисквания на новата наредба за защита на физическите лица по отношение на събирането, съхранението и обработката на лични данни и безплатното предаване на такива данни чрез събиране на данни на физическите лица, само и доколкото тя е необходима за предоставянето на нашата услуга и за изпълнение на сключените договори и я поддържа отговорно и законно.

Моля, имайте предвид по-специално следните правила и принципи в нашата работа, които защитават вашите лични данни:

 • „ВД РИЗОРТ“ ООД събира и обработва вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, поддръжка на туристически комплекси и свързани с тях услуги и сключване на договори с компанията.

Вашите лични данни се събират и обработват въз основа на:

а) Договор, който сте сключили с нас, за изпълнение на нашето задължение, съгласно което се нуждаем от вашите лични данни, или за да предприемем стъпки по ваше желание за сключване на договор;

б) Спазване на правно задължение, което се прилага за „ВД РИЗОРТ“ ООД;

в) Вашето изрично съгласие, дадено от вас, като клиент;

г) Законният интерес на „ВД РИЗОРТ“ ООД

1.2. При обработка и съхраняване на лични данни „ВД РИЗОРТ“ ООД може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на законните си интереси и изпълнение на законовите си задължения към Националната агенция за приходите, Министерството на туризма, Министерството на вътрешните работи, Общината на Несебър и други държавни и общински власти.

„ВД РИЗОРТ“ ООД събира, обработва и съхранява личните данни, които ни предоставяте за използване на нашите услуги и за сключване на договор с компанията за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на нашите услуги;

осигуряване изпълнението на договор, сключен с вас;

индивидуализация на страна по договора;

данъчни, счетоводни и статистически цели;

изпращане на информационни съобщения за услуги, оферти и ценови оферти, предоставени от „ВД РИЗОРТ“ ООД;

Защита и сигурност на физическите лица и тяхната собственост.

„ВД РИЗОРТ“ ООД спазва следните принципи при обработката на личните ви данни:

– законност, добросъвестност и прозрачност;

– ограничаване на целите за обработка;

– значение за целите на обработката и минимизиране на събраните данни;

– точност и актуалност на данните;

– ограничаване на съхранението за не повече от необходимото за постигане на целите, за които се обработват личните данни;

 • целостта и поверителността на обработката и гарантирането на адекватно ниво на сигурност на личните данни.
 1. „ВД РИЗОРТ“ ООД извършва следните операции с вашите лични данни:

– регистрация на потребител в нашата база данни, за да изпълним задълженията си по договор с вас, както и правни задължения на нашата компания;

– Изпращане на информационни съобщения с цел процес на осведомяване на клиентите относно подобрения или промени в услугите, офертите и офертите.

 

5.1. „ВД РИЗОРТ“ ООД обработва следните категории лични данни:

 

а) Данни: Вашите индивидуални данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон). Предназначение: Регистрация на потребител в база данни, в туристически регистър, изготвяне на писмени договори; за счетоводни цели и плащания от вас; Осъществяване на контакт с клиента и изпращане на информация към него за изпращане на бюлетини и оферти; Причина за обработване: изпълнение на договорни задължения по договор между вас и „ВД РИЗОРТ“ ООД;

б) Данни: Вашият постоянен адрес, дата на раждане (за чуждестранни граждани), личен идентификационен номер (за български граждани), гражданство. Цел: Регистрация на потребител в база данни и в туристически регистър, съставяне на писмени договори и нотариални актове, счетоводни цели. Причина за обработване: изпълнение на договорни задължения по договор между вас и „ВД РИЗОРТ“ ООД;

в) Данни: номерата на кредитната ви карта Цел: Извършване на плащания по ваш избор на плащане с кредитна карта чрез он-лайн система. Причина за обработване: изпълнение на договорни задължения по договор между вас и „ВД РИЗОРТ“ ООД;

(г) Данни: Снимки, направени от видеонаблюдение. Предназначение: Осигуряване на сигурност на хората и имуществото. Причина за обработване: изпълнение на договорни задължения по договор между вас и „ВД РИЗОРТ“ ООД и легитимен интерес на компанията.

5.2. „ВД РИЗОРТ“ ООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи и партийни организации; генетични и биометрични данни, здравни данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на хората.

5.3. Личните данни се събират от „ВД РИЗОРТ“ ООД от съответните лица.

5.4. Компанията не използва софтуеър за автоматизиранирешенияпри обработка на личните данни.

„ВД РИЗОРТ“ ООД съхранява вашите лични данни не по-дълго от периода на изпълнение на услугата ви или срока на договора между нас. След изтичане на този период „ВД РИЗОРТ“ ООД полага необходимите грижи, за да изтрие и унищожи всичките ви данни без ненужно забавяне и ще ви уведомим допълнително, ако срокът за запазване на данни ще бъде удължен с оглед постигане на целите, изпълнението на договора, с оглед на нашите законни интереси или по друг начин.

„ВД РИЗОРТ“ ООД съхранява личните данни, които е длъжен да съхранява съгласно действащото законодателство за съответния период, предвидени в регулаторната документация.

„ВД РИЗОРТ“ ООД може по свое усмотрение да предава всички или част от личните Ви данни на преработвателите за целите на обработката, при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) 2016/679.

„ВД РИЗОРТ“ ООД ще Ви уведоми в случай на намерение да прехвърли всички или част от личните Ви данни на трети страни или международни организации.

Ако не желаете всички или част от личнитеВи данни да продължават да бъдат обработвани от нас за някаква конкретна или за каквато и да е цел за обработка, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез заявка под формата на свободен текст.

Може да ви помолим да потвърдите своята самоличност и самоличността на лицето, за което се отнасят данните.

При условие че оттеглите съгласието си за обработка на лични данни, което е необходимо, за да изпълним договорните си задължения към вас и да предоставим нашите услуги, ние ще прекратим предоставянето на услугата.

Имате право да поискате и да получите потвърждение от „ВД РИЗОРТ“ ООД, ако личните данни, свързани с вас, се обработват.

Имате право на достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, свързана със събирането, обработката и съхранението на вашите лични данни.

„ВД РИЗОРТ“ ООД ще ви предостави при поискване копие на обработените лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ВД РИЗОРТ“ ООД си запазва правото да налага административна такса в случай на повтарящи се или прекомернипретенции.

Можете да поправите или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас, като изпратите заявка до „ВД РИЗОРТ“ ООД.

11.1. Имате право да поискате от „ВД РИЗОРТ“ ООД да изтрие личните данни, свързани с Вас, и „ВД РИЗОРТ“ ООД ще бъде задължен да ги изтрие без ненужно забавяне, при условие че е налице някоя от следните причини:

– личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;

– оттегляте съгласието си, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– възразите срещу обработването на личните данни, свързани с Вас, включително за целите на директния маркетинг, и няма законни основания за обработка;

– личните данни са обработвани без правни основания;

– личните данни трябва да бъдат изтрити, за да се спази законово задължение съгласно законодателството на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага за „ВД РИЗОРТ“ ООД;

– личните данни са събрани във връзка с предоставянето на услуги на информационното общество.

11.2. „ВД РИЗОРТ“ ООД не е длъжен да изтрива лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 

 • за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация;

 

– с цел спазване на правно задължение, което изисква третиране, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата-членка, да се прилага към администратора или с оглед изпълнението на възлагане на обществен интерес или упражняването на длъжностни лица орган, предоставен му;

– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

– за установяване, упражняване или защита на правни искове.

11.3. За да упражните правото си да бъдете „забравени“(да бъдат изтрити всички ваши лични данни), трябва да подадете писмено искане, изпратено до служител на „ВД РИЗОРТ“ ООД, както и да удостоверите Вашата самоличност и самоличността на лицето, за което се отнасят данните, чрез представяне на документ за самоличност с цел идентифициране на лицето, закоето се отнасят данните.

„ВД РИЗОРТ“ ООД не изтрива данните, които трябва да съхранява при законово задължение, включително за защита срещу предявени срещу него искове или за да докаже правата си.

 

Може да изискате „ВД РИЗОРТ“ ООД да ограничи обработката на съответните данни, когато:

– оспорвате точността на личните данни за период, който позволява на „ВД РИЗОРТ“ ООД да провери точността на личните данни;

– обработването е незаконно, но не искате личните ви данни да бъдат изтрити, а само да ограничат използването му;

– „ВД РИЗОРТ“ ООД вече не изисква лични данни за целите на обработването, но вие ги изисквате, за да установите, упражните или защитите вашите правни претенции;

 

 • Вие сте възразили срещу обработката и очаквате проверка дали законните основания на „ВД РИЗОРТ“ ООД имат предимство пред вашите интереси.
 • Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за вас във връзка с използването на услугите на „ВД РИЗОРТ“ ООД, чрез заявка по имейл. Можете да поискате „ВД РИЗОРТ“ ООД да прехвърли личните ви данни директно на администратор по ваш избор, когато това е технически осъществимо.
 • Можете да поискате да Ви информираме за всички получатели, на които са разкрити личните данни, за които е поискана корекция, изтриване или ограничаване на обработката. „ВД РИЗОРТ“ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или би изисквало прекомерниусилия.
 • Можете по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни от „ВД РИЗОРТ“ ООД, което се отнася до вас, включително дали се обработва с цел профилиране или директен маркетинг.
 • 1. Ако „ВД РИЗОРТ“ ООД установи нарушение на сигурността на Вашите лични данни, което може да представлява висок риск за Вашите права и свободи, ние ще ви уведомяваме без ненужно забавяне на нарушението, както и за предприетите мерки или тези, които ще бъдат предприети.
 • 2. „ВД РИЗОРТ“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако сме предприели подходящи технически и организационни предпазни мерки по отношение на данните, засегнати от нарушаването на сигурността или впоследствие сме предприели мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за Вашите права или уведомяването би изисквалопрекомерниусилия.
 • „ВД РИЗОРТ“ ООД няма да прехвърля Вашите данни на трети страни.
 • В случай на нарушаване на Вашите права съгласно горепосочените или приложимите закони за защита на данните, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес в София, 1592, ул. „Проф. Ул. Цветан Лазаров ”, тел .: 02 915 3 518, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg.
 • Можете да упражнявате права си за защита на личните си данни посредствомсъответнитеза това методии да отправяте претенции си под каквато и да е форма, която съдържа изявление и ви идентифицира като притежател на данни.

 

Ние ви предоставяме информация за администратора на данни:

„ВД РИЗОРТ“ ООД

ЕИК: 205192834

Седалище и място на управление: България, град София 1784, Столична община, област Младост, бул. „Цариградско шосе“ 90

Адрес на извършване на дейността: България, Свети Влас 1784, ул. Пирин 12

E-mail: reservations@voyaresort.com

+359 879103101

Close